Lad os ...

gøre det enkelt og holde fokus på det, der fremmer læring. Find de redskaber, der giver mening i din undervisning.

Slide Image 1

Læringsrammer

Klassens fællesskab skaber rammen omkring den enkelte elevs læring. Bliv styrket i at se, hvilken betydning struktur, læringsmiljø og tilbagevendende procedurer har for klassens faglige og sociale udvikling.

Planlægning

Med læringsmål og tegn på læring klart for øje har lærer og elever en klar vejviser gennem læreprocessen. Få hjælp til at tilrettelægge effektfulde undervisningsforløb med en klar stilladsering af elevernes læring.

Vurdering for læring

Det er feedbacken, der løfter og støtter elevernes vej mod målet.
Find feedback- og evalueringsredskaber og få viden om alsidige feedbackmetoder afprøvet i praksis og fundet effektive.

Et professionelt læringsfællesskab

Kom i gang med en teampraksis, der altid søger efter en bedre vej til læring – både for lærere og elever. Altid båret af en klar struktur og et højt refleksivt niveau.

Latest From The Blog

  • Hvem er vi?

    Center for Undervisningsmidler har konsulenter med solidt kendskab til pædagogik og undervisning, som i samarbejde med lærere, skoler og kommuner står klar til at samskabe praksisnære og fagrettede kompetenceudviklingsforløb. www.læringsvejen.dk skal ses som en ressourcebank, der er med til at understøtte denne kompetenceudvikling.
    Continue Reading →

Our Customer Love Us

Read the reviews of some of our Customers.

1. At gå fra undervisningstilrettelæggelse præget af implicitte læringsmål og aktivitetstænkning til eksplicitte læringsmål, som udgangspunkt for al tilrettelæggelse – er en udfordring – men med den rette støtte og inspiration til lærerne, kan det sagtens lade sig gøre. Og der venter gode læringsresultater i den anden ende. For alle led i kæden: leder, lærer, elev.
2. Støtten skal gå fra det generelle til det fagspecifikke og være dybt forankret i praksis helt ned på mikroplan i klassen. Læring sker ikke i kursuslokalet, men i lærerens reflekterede praksisforsøg.
3. Støtten skal vækstes lokalt fx via styrkelse af first runner-kompetencer.
4. Målstyret undervisning er ikke kun at sætte evaluerbare læringsmål. Det handler i høj grad også om forståelse for effektive fagafhængige feedbackmetoder og overblik over fag, metoder og læremidler og en praksisudvikling båret af et højt refleksivt niveau.
5. Vi tror ikke på færdige koncepter, men på samskabelse med vore aftagere – det vil sige forvaltning, leder, lærer.

Robin Chang

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Rown Wiesly

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Jex Polack